IMG 4989

 IMG 4990

 IMG 4995

พล.อ.ต.เฉลา ทองแก้ว ผบ.ศบพ.(ท่านเก่า) ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา

ให้แก่ พล.อ.ต.ชัยนาท ผลกิน ผบ.ศบพ.(ท่านใหม่) ท่านใหม่ เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ผบ.ศบพ.